Roundtable discussion IV: Nude Curator

Roundtable discussion IV: Nude Curator.
Brochure. Participants: E. Andreeva, S. Bugaev (Africa), I. Chechot, J. Demidenko, A. Fedorova, E. Figurina, P. Gerasimenko, V. Gerasimenko, T. Heikella, A. Khlobistin, M. Koldobskaya, M. Kostritz, O. Kotelnikov, O. Kudriavtseva, H. Lemann, A. Matveeva, T. Milyukova, E. Mokhorev, K. Novikova, D. Pilikin, M. Savelieva, O. Tobreluts, O. Turkina, G. Yershov and others